Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

www.paralotnie-ogloszenia-ads.pl

Serwis internetowy działający pod adresem www.paralotnie-ogloszenia-ads.pl / www.paraglidingads.com / www.gleitschirm-gebrauchtmarkt-ads.de

prowadzony jest przez firmę NOTAMUS Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 5 lipca 4/1.

Nr NIP 852-26-18-737, nr Regon 363702577, KRS 0000601675.

§1

PRZEZNACZENIE SERWISU

Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom, których dotyczy serwis ogłoszeniowy, BEZPŁATNE lub PŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń dotyczących kupna/sprzedaży lub poszukiwania wszelkiego rodzaju sprzętu paralotniowego oraz usług związanych z paralotniarstwem za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia oraz szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Zamieszczanie reklam przez firmy jest płatne. Wysokość opłaty, oraz warunki zamieszczania takich reklam uregulowane są osobną umową.

§2

WARUNKI TECHNICZNE

Dla korzystania z usługi konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
- dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
- aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
- system operacyjny prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej,
- przeglądarka internetowa prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTM powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW);

§3

RODZAJE OGŁOSZEŃ W SERWISIE WWW.PARALOTNIE-OGLOSZENIA-ADS.PL  / WWW.PARAGLIDINGADS.COM / WWW.GLEITSCHIRM-GEBRAUCHTMARKT-ADS.DE

3.1

Ogłoszenie standardowe (darmowe)

- Może być zamieszczone w każdej kategorii
- Publikowane jest automatycznie
- Czas emisji ogłoszenia 30 dni
- Daje możliwość dodania do 5 zdjęć
- Użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość ogłoszeń dziennie
- Nie może zawierać linku do innej strony
- Ponowne dodanie ogłoszenia o tej samej treści możliwe jest dopiero po wygaśnięciu bieżącego ogłoszenia

3.2

Ogłoszenie wyróżnione (płatne)

- Może być zamieszczone w każdej kategorii
- Koszt 20 zł/ 5 euro
- Opłata jest jednorazowa, ogłosznie jest oznaczone jako wyróżnione, ogłoszenie pojawia się przed ogłoszeniami niewyróżnionymi na stronie głównej serwisu oraz na podstronach w danej kategorii, o kolejności decyduje data dodania
- Publikowane jest po dokonaniu opłaty
- Płatności za ogłoszenia wykonujemy podczas wypełniania formularza
- Czas emisji ogłoszenia 30 dni
- Daje możliwość dodania do 5 zdjęć
- Użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość ogłoszeń dziennie
- Nie może zawierać linku do innej strony
- Ponowne dodanie ogłoszenia o tej samej treści możliwe jest dopiero po wygaśnięciu bieżącego ogłoszenia

3.3

Ogłoszenie premium (płatne)

- Może być zamieszczone w każdej kategorii
- Publikowane jest zaraz po dokonaniu płatności
- Płatności za ogłoszenia wykonujemy podczas wypełniania formularza
- Opłata za dodanie ogłoszenia to 50 zł/ 15 euro zł
- Opłata jest jednorazowa, ogłosznie jest oznaczone jako premium, ogłoszenie pojawia się na stronie głównej serwisu w formie slajdera oraz na podstronach w danej kategorii, o kolejności decyduje data dodania
- Użytkownik może dodawać nieograniczoną ilość ogłoszeń dziennie
- Ogłoszenie pokazują w kolejności wg daty dodania
- Czas emisji ogłoszenia to 30 dni.
- Pozwala na dodanie do 5 zdjęć.
- Nie może zawierać linku do innej strony.
- Ponowne dodanie ogłoszenia o tej samej treści możliwe jest dopiero po wygaśnięciu bieżącego ogłoszenia

§4

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

4.1

Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

4.2

Pojedyncze ogłoszenie może zawierać co najwyżej jedną ofertę sprzedaży/kupna lub jedna ofertę wykonania usługi.

4.3

W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu niezgodności z regulaminem, użytkownikowi serwisu nie przysługuje zwrot kosztów zamieszczenia ogłoszenia

4.4

Użytkownikom serwisu ogłoszeń www.paralotnie-ogloszenia-ads.pl / www.paraglidingads.com / www.gleitschirm-gebrauchtmarkt-ads.de zabrania się umieszczania ogłoszeń, których treść:
a) Jest niezgodna z normami prawno-etycznymi, obowiązującymi w Polsce;
b) Nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
c) Narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć załączanych do ogłoszeń);
d) Została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
e) Oferuje prace w charakterze:
- odbierania e-maili reklamowych
- wypełnianie ankiet przez internet
- zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
f) Obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
g) Reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.
h) Promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
i) Komentuje inne ogłoszenia w serwisie.

§5

ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYBRAĆ NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI:

5.1

transakcje bezgotówkowe za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU

5.2

transakcje bezgotówkowe za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal

§6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA PŁATNEGO NASTĘPUJE ETAPAMI PO:

6.1

wpłynięciu należności na rachunek bankowy - za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU lub PayPal

6.2

otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego.

§7

ZASTRZEŻENIA ADMINISTRATORA

7.1

Właściciel serwisu www.paralotnie-ogloszenia-ads.p / www.paraglidingads.com / www.gleitschirm-gebrauchtmarkt-ads.de, zwany dalej administratorem nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

7.2

Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń.

7.3

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.

7.4

Administrator i jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego www.paralotnie-ogloszenia-ads.pl / www.paraglidingads.comwww.gleitschirm-gebrauchtmarkt-ads.de  wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

7.5

Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

7.6

Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla administratora strony www.paralotnie-ogloszenia-ads.pl / www.paraglidingads.com / www.gleitschirm-gebrauchtmarkt-ads.de

§8

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU OGŁOSZEŃ WWW.PARALOTNIE-OGLOSZENIA-ADS.PL / WWW.PARAGLIDINGADS.COM / WWW.GLEITSCHIRM-GEBRAUCHTMARKT-ADS.DE

8.1

Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

8.2

Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą i stanem faktycznym dane użyte w ogłoszeniu.

8.3

Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z ingerencji wydawcy serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

8.4

Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz europejskiego jak i postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.5

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji administrator podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

8.6

Użytkownik powinien zadbać o to, aby kategorie ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

9.2

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.

9.3

Administrator zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Administrator nie zwraca w takim wypadku kosztów usługi zamieszczenia ogłoszenia.

Strona używa cookies
Dowiedź się więcej Zamknij